3. Szczycieński Festiwal Gitarowy – 2013

Z przyczyn niezależnych od organizatora video z trzeciej edycji Festiwalu nie zostało należycie zrealizowane. W związku z czym  „na pocieszenie” prezentujemy studyjne nagrania Jona Gomma.